Posted on

Masterclass Hidde Siers, (plantarium), Cannabis University 2018

Hidde has been working at Growshop Plantarium in Nijmegen since 2009. When he discovered how much demand there was for scientific information about the medicinal effects of cannabis, he went deeper and deeper into this and grew from enthusiast to expert. Since April, Hidde has been touring the Netherlands with his lecture ‘Medical cannabis, from science to practice’.
Hidde werkt sinds 2009 bij growshop Plantarium in Nijmegen. Toen hij ontdekte hoeveel vraag er was naar wetenschappelijke informatie over de medicinale werking van cannabis, verdiepte hij zich daar steeds verder in en groeide uit van liefhebber tot expert. Sinds april toert Hidde met zijn lezing ‘Medicinale cannabis, van wetenschap naar de praktijk’ door Nederland.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

Live interview Peter Muyshondt (adjunct-korpschef en Directeur Operaties bij de Belgische politie)

Peter is deputy chief of police and Director of Operations at the Belgian police in Brecht. For years he fought in the front line of the war on drugs and believed he was serving society doing so. Meanwhile, his brother Tom was struggling with an addiction to hard drugs. In 2006 he died of an overdose of heroin, cocaine and medicines. Muyshondt wrote a moving book about his relationship with Tom, ‘We were brothers’ (2015), and increasingly doubted the validity of the drug war. In his second book ‘Policy on speed – How the drug war stifles all sense of reason’ (2017), he argues in favor of legalizing all drugs. In doing so, he does what no Dutch colleague dares, in a country where the taboos around drugs are much stronger than in the Netherlands.
Peter is adjunct-korpschef en Directeur Operaties bij de Belgische politie in Brecht. Jarenlang streed hij in de frontlinie van de war on drugs en geloofde dat hij de maatschappij daarmee een dienst bewees. Ondertussen kampte zijn broer Tom met een verslaving aan hard drugs. In 2006 overleed hij aan een overdosis heroïne, cocaïne en medicijnen. Muyshondt schreef het aangrijpende boek ‘Broers waren we’ (2015) en ging steeds meer twijfelen aan het nut van de drugsoorlog. In zijn tweede boek ‘Beleid op speed – Hoe de drugsoorlog alle zin voor rede versmoort’ (2017) pleit hij voluit voor legalisering van alle drugs. Daarmee doet hij wat geen enkele Nederlandse collega durft, in een land waar de taboes rond drugs veel groter zijn dan hier.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

05 Panel debat – Cannabis reguleren, maar hoe?

John en Inez Meijers (modelkwekers), Bart Vollenberg (cannabis connect), August de Loor ( Adviesburo Drugs), Peter Hendriks (Avites)

Peter Hendriks
In relative silence, Peter Hendriks has been building a small coffeeshop empire in Limburg since the 1980s. His four coffeeshops in Sittard and Roermond are an example for the branch. In 2017 he founded Avites, Alliance of Integer Shops and Growers, who strives to ‘recruit as many cooperators as possible in the coffee shop branch and to jointly resolve the back door problem’.
In relatieve stilte bouwde Peter Hendriks sinds de jaren tachtig een klein coffeeshop imperium op in Limburg. Zijn vier coffeeshops in Sittard en Roermond zijn een visitekaartje voor de branche. In 2017 richtte hij Avites op, Alliantie Van Integere Shops En Telers, die er naar streeft ‘als coöperatie zoveel mogelijk leden in de coffeeshopbranche te werven en gezamenlijk tot een oplossing voor de achterdeurproblematiek te komen’.

John Meijers
By the Dutch press they were baptized ‘The model weed growers from Bierum‘, but their heroic struggle to break the deadlock around the back door brought them to the edge of the abyss. John and Ines cultivated in all openness and informed all authorities about their activities. They paid their electricity and even taxed on the profits, cultivated safely and without pesticides and only delivered invoices to two licensed coffee shops. Still, the breakthrough was not forthcoming. Now John and Ines hope to participate in the experiment with regulated cannabis cultivation with their foundation JoinUs.
Door de Nederlandse pers werden ze ‘De model wiettelers uit Bierum’ gedoopt, maar hun heroïsche strijd om de impasse rond de achterdeur te doorbreken bracht hen aan de rand van de afgrond. John en Ines kweekten in alle openheid en brachten alle instanties op de hoogte van hun activiteiten. Ze betaalden hun stroom en zelfs belasting op de winst, teelden veilig en zonder pesticiden en leverden alleen mét bon aan twee vergunde coffeeshops. Toch bleef de doorbraak uit. Nu hopen John en Ines met hun stichting JoinUs deel te kunnen nemen aan het experiment met gereguleerde cannabisteelt.
August de Loor
Since becoming the first street worker in the Netherlands in 1970, August de Loor has been involved with drugs and drugs policy in Amsterdam and far beyond. For years he ran the Adviesburo Drugs (Drugs Advisory Office) and pioneered a series of harm reduction initiatives, including XTC testing at parties, the Safe House campaign, heroin user rooms and the cannabis coffeeshop as a crucial part of drug policy. August is not only critical of the government and the addiction care industry, but also for the coffeeshop industry. In December 2017, he received the prestigious Frans Banninck Cocq Award for his important contribution to the Amsterdam, national and international drug policy.

Sinds hij in 1970 de eerste straathoekwerker van Nederland werd, is August de Loor betrokken bij alles rond drugs en drugsbeleid in Amsterdam en ver daarbuiten. Jarenlang runde hij het Adviesburo Drugs en verrichtte hij pionierswerk op het gebied van harm reduction: XTC testen op feesten, de Safe House campagne, heroïneverstrekking én de coffeeshop als cruciaal onderdeel van het drugsbeleid. Niet alleen voor de overheid, maar ook voor de coffeeshopbranche is hij een luis in de pels. In december 2017 ontving August de Frans Banninck Cocqpenning voor zijn belangrijke bijdrage aan het Amsterdamse, landelijke en internationale drugsbeleid.

Bart Vollenberg
Bart holds a unique position in the coffeeshop industry: he owns two coffeeshops in Almere and Lelystad, is a board member of the two national coffeeshop unions PCN and BCD and he founded the Epicurus Foundation, a think tank on regulation of the cannabis market. Epicurus has organized two well-attended conferences in Utrecht -‘The Transparant Chain I and II’- and took the initiative for the Grass Poll survey and Cannabis Connect, which now represents over 220 coffeeshops.
Hij heeft een unieke positie in de coffeeshopbranche: Bart Vollenberg bezit coffeeshops in Almere en Lelystad, is bestuurslid van de beide landelijke coffeeshopbonden PCN en BCD en oprichter van de stichting Epicurus Foundation, een denktank over regulering van de cannabismarkt. Epicurus organiseerde twee drukbezochte congressen in Utrecht, De Transparante Keten I en II en nam het initiatief voor de Grass Poll enquête en Cannabis Connect, waarbij inmiddels meer dan 220 coffeeshops bij aan zijn gesloten.

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

AP Top Stories 20 P

Here’s the latest for Friday, April 20th: Students walked out on Columbine anniversary; Stormy Daniels’ attorney is confident about civil case; Hundreds paid final respects to Barbara Bush; Springtime tulips bloom in the Netherlands.

Stay up to date with daily round ups: http://smarturl.it/APTopStories
Subscribe for more Breaking News: http://smarturl.it/AssociatedPress

The Associated Press is the essential global news network, delivering fast, unbiased news from every corner of the world to all media platforms and formats.
AP’s commitment to independent, comprehensive journalism has deep roots. Founded in 1846, AP has covered all the major news events of the past 165 years, providing high-quality, informed reporting of everything from wars and elections to championship games and royal weddings. AP is the largest and most trusted source of independent news and information.
Today, AP employs the latest technology to collect and distribute content – we have daily uploads covering the latest and breaking news in the world of politics, sport and entertainment. Join us in a conversation about world events, the newsgathering process or whatever aspect of the news universe you find interesting or important. Subscribe: http://smarturl.it/AssociatedPress

http://www.ap.org/
https://plus.google.com/+AP/
https://www.facebook.com/APNews

Posted on

Images of the OPCW in The Hague ahead of Skripal case meeting

Images of the OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) building in The Hague, Netherlands, ahead of a meeting over the poisoning of Russian ex-spy Sergei Skripal and his daughter Yulia. IMAGES

Posted on

Hans Kamperman: An Act of Love | Cannabis News Network

Note: English subtitles available.

Hans Kamperman is fighting for the decriminalisation of cannabis. Since the beginning of 2018, he has been camping out in front of the parliament building in The Hague. The sad peak of his campaign was a failed suicide attempt.

Many people believe that cannabis is legal in the Netherlands. However, this is a wrong assumption. As part of the so-called “tolerance policy”, the sale and consumption of cannabis is merely tolerated. This also applies to growing up to five plants, provided these are intended for your own consumption. This last point sealed Hans Kamperman’s fate.

Because of five cannabis plants, he has had a ton of trouble on his back since 2016. Kamperman wanted to use the plants to produce oil for cancer patients. But the police put a wrench in the works of his plan. They confiscated the plants and arrested him. In December 2017, the court in Arnhem-Leeuwarden found him guilty.

The sentence did not lead to any punishment, but it did have consequences. Because Kamperman had a previous conviction, he will not be able to travel to Canada for the next five years, where he has invested a lot of money in a nature reserve. His company in Groenlo also suffered along with him as a result of this case.

Kamperman regards himself as more of a fighter than a victim. Although he is of course just that: the victim of an out-of-date cannabis policy, that was pioneering and innovative in 1976, but has not been updated since. Even those who oppose legalisation are not happy with the current situation. Coffeeshops can sell cannabis, but have to purchase their stocks on the flourishing black market. This inherent contradiction in the Dutch drug policy is described as a backdoor issue.

With his campaign, Kamperman wanted to draw the attention of politicians in The Hague to these unhappy circumstances. He came out swinging: “I will not end this campaign until this bizarre policy is changed.” Because he did not achieve this, he took the most extreme measure:

He jumped from the visitors’ gallery in the parliament, after posting a farewell letter on Facebook. Kamperman survived his suicide attempt and was able to leave hospital the next day.

Are you one of the residents of the Netherlands who wants to see cannabis legalised? Please sign Hans Kamperman’s petition – every signature counts!

Let’s sign his petition! https://cannabisuitstrafrecht.petities.nl/

NL:

Hans Kamperman strijdt voor de decriminalisering van cannabis. Sinds begin 2018 bivakkeerde hij voor het parlementsgebouw in Den Haag. Het treurige hoogtepunt van zijn actie was een mislukte zelfmoordpoging.

Veel mensen geloven dat cannabis legaal is in Nederland. Maar dit klopt niet. In het kader van het gedoogbeleid wordt de verkoop en consumptie van cannabis slechts getolereerd. Dit geldt ook voor de teelt van maximaal vijf planten, voor zover deze voor eigen consumptie zijn bedoeld. Dit laatste punt werd Hans Kamperman noodlottig.

Sinds 2016 maakt hij zich kwaad om die beperking tot vijf cannabisplanten. Kamperman wilde olie uit de planten halen ten bate van kankerpatiënten. Maar de politie liet dit niet toe. Ze namen de planten in beslag en arresteerden hem. In december 2017 verklaarde het gerechtshof Arnhem-Leeuwaren hem schuldig.

De veroordeling bleef onbestraft – maar niet zonder gevolgen. Vanwege zijn veroordeling mag Kamperman de komende vijf jaar niet naar Canada afreizen, waar hij veel geld in een natuurgebied heeft geïnvesteerd. Ook zijn bedrijf in Groenlo werd door deze zaak geraakt.

Kamperman ziet zichzelf meer als strijder dan als slachtoffer. Maar dat is hij natuurlijk wel: slachtoffer van een verstarde cannabis-wetgeving die in 1976 vooruitstrevend en baanbrekend was, maar sindsdien nooit meer is herzien. Zelfs de tegenstanders van de legalisering zijn ontevreden met de huidige situatie. Coffeeshops mogen cannabis verkopen, maar moeten hun producten op de bloeiende zwarte markt kopen. Deze tegenstijdigheid in de Nederlandse drugspolitiek wordt omschreven als achterdeurtjesproblematiek.

Met zijn actie wilde Kamperman politiek Den Haag persoonlijk op deze misstanden wijzen. Hij was strijdbaar: ”Ik stop pas met deze actie als de bizarre wetgeving wordt aangepast.” Omdat dit hem niet lukte, ging hij over tot het uiterste redmiddel: hij sprong van het bezoekersbalkon in de Tweede Kamer, nadat hij een afscheidsbrief op Facebook had geplaatst. Kamperman overleefde de zelfmoordpoging en werd de volgende dag uit het ziekenhuis ontslagen.

Ben jij ook een Nederlander die cannabis gelegaliseerd wil zien? Onderteken dan de petitie van Hans Kamperman: elke stem telt!

https://cannabisuitstrafrecht.petities.nl/

Cannabis News Network is a news journal which publishes only cannabis related news.

Find out more: http://www.cannabisnewsnetwork.com/

Posted on

How The World’s Deadliest Pandemics Are Born: VICE on HBO, Full Episode

Somewhere in the world, an unknown virus is growing in the bloodstream of an animal, just waiting to jump to the human population.

Since the 1980s, outbreaks of infectious diseases have more than tripled worldwide. For example, one million people die each year from mosquito-borne illness. And with rising temperatures and population growth, the death toll will likely grow. To stay ahead of a potentially devastating global pandemic, scientists have come up with new ways to research and learn about diseases.

Ron Fouchier, a physician who studies genetic mutations at the Erasmus Medical Center in the Netherlands, genetically modified the H5N1 bird flu virus to become airborne. “So now we can find out exactly what it takes for an animal virus to become airborne,” he told VICE News.

Fouchier’s work originally sent shockwaves through the international community, but global health experts have found that diligent surveillance and research of these diseases is the key to keeping them at bay.

“Human beings are only as strong as our weakest surveillance system,” Larry Brilliant, a physician who helped eradicate smallpox, told VICE News. As Chairman of the Skoll Global Threat Fund, his work now focuses on using mobile data to track outbreaks. “This is one instance where ‘America First’ means working with the poorest countries in the world to protect them out of selfishness, our own enlightened self-interest.”

Uganda, where the Zika virus was first discovered in 1947, already uses a decentralized network of hospitals, laboratories, and motorcycle riders to keep scientists up to date on medical anomalies, which allows them to quickly contain emerging threats.

VICE founder Suroosh Alvi went to the Zika Forest and Kampala, Uganda, to see how vulnerable humans are to a new pandemic and the options for staving one off.

Subscribe to VICE News here: http://bit.ly/Subscribe-to-VICE-News

Check out VICE News for more: http://vicenews.com

Follow VICE News here:
Facebook: https://www.facebook.com/vicenews
Twitter: https://twitter.com/vicenews
Tumblr: http://vicenews.tumblr.com/
Instagram: http://instagram.com/vicenews
More videos from the VICE network: https://www.fb.com/vicevideo